ISO standarto rekomenduojami popieriaus lapo dydžio matmenys.

A grupės formatų matmenys (mm):

A0 – 841×1189

A1 – 594×841

A2 – 420×594

A3 – 297×420

A4 – 210×297

A5 – 148×210

A6 – 105×148

A7 – 74×105

A8 – 52×74

A9 – 37×52

A10 – 26×37

Pradinis lapo formatas yra A0. Jo plotas 1 m2. A0 formato lapą padalijus pusiau gaunamas A1 formatas, toliau nuosekliai

dalijant pusiau – A2, A3 formatas ir t. t.

 

ISO standarto rekomenduojami plakatų ir kitų didelio formato spaudinių popieriaus lapo dydžiai.

B grupės formatų matmenys (mm):

B0 – 1000×1414

B1 – 707×1000

B2 – 500×707

B3 – 353×500

B4 – 250×353

B5 – 176×250

B6 – 125×176

B7 – 88×125

B8 – 62×88

B9 – 44×62

B10 – 31×44

 

ISO standarto rekomenduojami laiškų popieriaus lapo formatai.

C grupės formatų matmenys (mm):

C3 – 460×324

C4 – 324×229

C5 – 229×162

C6 – 162×114


      (jei leidinį maketuojame mes)

 

Bendri reikalavimai:

 • Visą tekstą pateikite Word dokumente viename faile.

 • Tekste neturėtų būti jokių automatinių nustatymų (numeracijos, atskirų pastraipų ženklinimo ir kt.).

 • Pateiktame tekste nurodykite tikslią iliustracijų vietą.

 • Nuotraukas pateikite po vieną TIF arba JPEG formatu, būtinai ne mažiau kaip 300 dpi rezoliucijos.

 • Nuotraukos ar iliustracijos neturėtų būti pateikiamos Word dokumente.

 • Galite pateikti nuotraukų ar piešinių, kurie bus naudojami nuskenuoti.

 • Ofsetiniu būdu spausdinta ir nuskenuota nuotrauka ar piešinys netinka, jei leidinys bus spausdinamas ofsetiniu būdu.

 • Logotipus ar emblemas pateikite atskirai CMYK spalvyne, pageidautina CDR, EPS, AI formatu.

Papildomi reikalavimai knygų medžiagai:

 • Pateikite aiškų viso leidinio tekstą, formatą, numatomą puslapių skaičių, įrišimo būdą.

 • Nurodykite tikslų knygos pavadinimą, teksto autorių, redaktorių, iliustracijų autorių, teksto korektorių, rėmėjus (jei yra).

 • Prierašus po nuotraukomis ar iliustracijomis pateikite atskirame Word  dokumente.

 • Teksto išnašas ir rodykles parengia pats autorius.

 

Pastaba:

 • Jūsų pateiktas laikmenas ir iliustracijas saugome iki produkto pagaminimo ir perdavimo.

 

* Norėdami apsaugoti Jūsų medžiagą nuo galimo dingimo, rekomenduojame atkreipti dėmesį, kad laikmenose nebūtų savaime pasileidžiančių failų (autorun.inf, run.exe ir pan.), nes jie dažniausiai yra virusai. Antivirusinė programa, aptikusi tokius failus, juos pašalina automatiškai.


      (jei leidinį maketuojate Jūs)

 

 • Pradėdami maketuoti leidinį, pasidomėkite žemiau pateikiamais techniniais reikalavimais. Tai sutaupys daug Jūsų laiko ir pinigų.

 • Teksto bei kitų svarbių elementų nedėkite arčiau nei 5 mm nuo leidinio apipjovimo kraštų (ArtBox).

 • Leidinio, kuris bus įrišamas siuvimo būdu, puslapių skaičius turi dalintis iš 16 (be liekanos).

 • Klijuotų leidinių (brošiūrų ir pan.) viršelių antrame ir trečiame puslapiuose bei vidinio bloko pirmame ir paskutiniame puslapiuose svarbią informaciją atitraukite iš puslapio vidinės dalies mažiausiai 8 mm.

 • Leidinyje, skirtame ofsetinei spaudai, nepalikite RGB, LAB, MultiChannel spalvyno objektų. Juos visus reikėtų konvertuoti į CMYK arba Grayscale spalvynus ir / arba PANTONE spalvas. Tekstą juoda spalva paruoškite tik viena spalva (100 % K).

 • Leidinyje, skirtame skaitmeninei spaudai, gali būti bet kokio spalvyno objektų.

 • Viršelius segamajam įrišimui (segtoms brošiūroms) pateikite pagal bendrąsias leidinio paruošimo rekomendacijas.

 • Statomojo bei klijuojamojo įrišimo gaminiams viršelių (kartu su nugarėle), priešlapių bei aplankų maketus pateikite kaip išklotinę atskiruose failuose.

 • Leidinio kietam įrišimui viršelio išklotinėje iš išorinių pusių pridėkite po 200 mm viršeliui apklijuoti. Nugarėlės plotis priklauso nuo leidinio storio.

 • Maketą PDF formatu kurkite su nustatymais spaudai: CMYK spalvyne, ne mažiau kaip 300 dpi rezoliucijos.

 • Visus makete naudojamus šriftus būtinai įtraukite (embedding) į maketo PDF failą.

 • Į spaudai paruoštus maketų failus įtraukite ir tuščius puslapius.

 • Jeigu maketuojate CorelDraw programa, tai prieš kurdami PDF failą spaudai, būtinai paverskite Bitmap formatu.

 • Kiekviename PDF failo puslapyje nurodykite apipjovimo (TrimBox) ir užlaidų (BleedBox) žymes.

 • Galutinai paruoštus maketus PDF formatu galite:

  - atsiųsti elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  (iki 5 Mb),

  - pateikti skaitmeninėje laikmenoje (CD, DVD, USB atmintinėse),

  - atsiųsti į UAB „Utenos Indra“ ftp serverį (susisiekite su mūsų vadybininkais).

 • Kartu su elektroniniu leidinio maketu rekomenduojame pateikti ir atspausdintą popierinį jo variantą.

 

Pastabos:

 • Prieš kuriant PDF failą, rekomenduojame pasitikrinti, ar neliko gramatinių klaidų. Pagal atskirą susitarimą galime suteikti korektūros paslaugas.

 • Jūsų pateiktas laikmenas ir iliustracijas saugome iki produkto pagaminimo ir perdavimo.

 

*Norėdami apsaugoti Jūsų medžiagą nuo galimo dingimo, rekomenduojame atkreipti dėmesį, kad laikmenose nebūtų savaime pasileidžiančių failų (autorun.inf, run.exe ir pan.), nes jie dažniausiai yra virusai. Antivirusinė programa, aptikusi tokius failus, juos pašalina automatiškai.

*Neturite patirties ar galimybių tinkamai paruošti PDF failą, susisiekite su mumis ir mes pasistengsime Jums padėti.


APIE ATLIEKŲ, KURIOMS TAIKOMAS GAMINTOJŲ ATSAKOMYBĖS PRINCIPAS, TVARKYMĄ

Informacija parengta vadovaujantis Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, 

kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašu,

 patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. Dl-554

 

Netinkamas atliekų tvarkymas daro žalą visuomenės sveikatai ir aplinkai

Besikeičiančios vertybės visuomenėje skatina besaikį vartojimą, dėl to nuolat generuojami pertekliniai atliekų kiekiai, jų netinkamas tvarkymas teršia orą, žemę ir vandenį, bjauroja bei nepataisomai keičia gamtą, žmonių sveikatą. Todėl atliekų tvarkymas tampa viena aktualiausių ir prasmingiausių žmogaus veiklos rūšių.

Nerūšiuojamos ir netinkamai tvarkomos pakuočių atliekos jau po kelių dešimtmečių gali Lietuvą padaryti vienu dideliu sąvartynu. Neperdirbtos atliekos išlieka nesuirusios ilgą laiką: popierius – 2 metus, konservų dėžutės – 90 metų, plastiko pakuotės – 200 metų, stiklainiai, buteliai – 900 metų.

Svarbu atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietoje, perdirbti ar kitaip panaudoti, saugant aplinką ir tausojant gamtos išteklius

Pakuočių atliekos yra alternatyvus žaliavų šaltinis, jas rūšiuojant ir perdirbant gaunama nauda pramonei, tausojami gamtiniai ištekliai. Todėl yra labai svarbu pakuočių atliekas išskirti iš bendro susidarančių atliekų srauto, jas rūšiuoti ir tinkamai jomis atsikratyti, taip užtikrinant, kad nebus teršiama aplinka, o jų antrinis panaudojimas padės išsaugoti daug įvairių gamtinių resursų.

Perdirbti tinkamų pakuočių atliekų svarbu nešalinti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis

LR teisės aktai reikalauja pakuočių ir gaminių atliekas tinkamai rūšiuoti ir nešalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tik taip atsiranda galimybė kuo daugiau atliekų perdirbti, sumažinti aplinkos taršą.

Vartotojų ir atliekų turėtojų vaidmuo šiame procese yra svarbus,

nes tik tinkamai rūšiuojant gaminių bei pakuočių atliekas galima sulaukti teigiamų rezultatų, mažinant aplinkos taršą pakuotės bei gaminių atliekomis.

Pakuočių atliekų grąžinimo, surinkimo ir perdirbimo sistemos ir galimybės jomis naudotis

Atsikratyti prekių pakuočių atliekų galima metant surūšiuotas pakuotes į viešose vietose pastatytus specialius atliekų konteinerius (geltonas konteineris skirtas plastikui ir metalui, žalias – stiklui, mėlynas – popieriui), priduodant atliekų supirkimo punktuose, pakartotinio naudojimo pakuotes, už kurias nustatytas piniginis užstatas, priduodant parduotuvėse.

Pakuočių ženklų reikšmės

Kad vartotojams būtų lengviau rūšiuoti, dauguma gamintojų medžiagas, iš kurių pagaminta pakuotė, žymi sutartiniais ženklais. Trikampis, sudarytas iš trijų rodyklių, besisukančių pagal laikrodžio rodyklių judėjimo kryptį, žymi, kad paženklinta pakuotė gali būti perdirbta.

Trikampio viduryje paprastai yra vienas ar du skaičiai, kurie nurodo medžiagos tipą (1–19 reiškia plastiką, 20–39 – popierių ir kartoną, 40–49 – metalą, 50–59 – medieną, 60–69 – audinius ir tekstilę, 70–79 – stiklą).