ISO standarto rekomenduojami popieriaus lapo dydžio matmenys.

A grupės formatų matmenys (mm):

A0 – 841×1189

A1 – 594×841

A2 – 420×594

A3 – 297×420

A4 – 210×297

A5 – 148×210

A6 – 105×148

A7 – 74×105

A8 – 52×74

A9 – 37×52

A10 – 26×37

Pradinis lapo formatas yra A0. Jo plotas 1 m2. A0 formato lapą padalijus pusiau gaunamas A1 formatas, toliau nuosekliai

dalijant pusiau – A2, A3 formatas ir t. t.

 

ISO standarto rekomenduojami plakatų ir kitų didelio formato spaudinių popieriaus lapo dydžiai.

B grupės formatų matmenys (mm):

B0 – 1000×1414

B1 – 707×1000

B2 – 500×707

B3 – 353×500

B4 – 250×353

B5 – 176×250

B6 – 125×176

B7 – 88×125

B8 – 62×88

B9 – 44×62

B10 – 31×44

 

ISO standarto rekomenduojami laiškų popieriaus lapo formatai.

C grupės formatų matmenys (mm):

C3 – 460×324

C4 – 324×229

C5 – 229×162

C6 – 162×114